Fotografie zrealizowane do artykułu: „Artystka Aleksandra Kubiak żegna się z matką po 12 latach”