Karykaturalne fotografie zrealizowane na potrzeby pastiszu sztuki Szekspira – „Romeo i Julia” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku